Samen vieren

Een medewerker van Kleurrijk Fryslân heeft op 13 november in Amsterdam een workshop geleid met het thema “Samen vieren”.

Manifest

In de migrantenweek (9-16 nov.) werd door de organisatoren een Manifest uitgegeven met als thema “Samenleven in verscheidenheid anno 2003”.

Studiebijeenkomst Leven = Samenleven

Onze samenleving is in rap tempo kleurrijker geworden. Niet alleen in de grote steden, maar ook op het platteland wonen tegenwoordig mensen met ander culturele achtergronden, andere godsdiensten en met voor ons vreemde gebruiken.

Cursussen

In Hardegarijp is op 3 november j.l.. de cursus: “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet” gestart. Deze cursus over vieren en gedenken in multicultureel Fryslân met vijf sprekers uit diverse richtingen is goed bezocht en zal in Tytsjerksteradiel een vervolg krijgen. In Bolsward werd de cursus ” Want ik was een vreemdeling” gegeven. […]

26 september “Gastfrij Fryslân”

Op het Kongres van de Fryske Rie, wat van 26 t/m 28 september heeft plaatsgevonden en wat door Deense, Duitse en Friese organisaties werd bijgewoond, heeft Kleurrijk Fryslân een presentatie en een workshop verzorgd over ontmoeting met andere culturen.