Voor basisscholen, catechese- en jeugdwerkgroepen

 • Kennismaken met vertegenwoordigers van diverse godsdiensten, hun heilig boek, hun leefwijze
 • Relgiewandeling – wandeling langs verschillende gebedshuizen bijvoorbeeld moskee, synagoge, kerk en ontmoeting met vertegenwoordigers van de diverse godsdiensten

Voor vervolgonderwijs, ROC’s

 • Workshop ‘Kleurrijk Burgerschap’
 • Workshop ‘ Rituelen bij geboorte, huwelijk, dood’ binnen verschillende godsdiensten
 • Religiewandeling – wandeling langs diverse gebedshuizen met ontmoeting en korte uitleg van vertegenwoordigers van de verschillende godsdiensten

Voor Toerustingscommissies van kerken, vrouwengroepen, verenigingen, dorpshuizen

 • Kennismaken met verschillende godsdiensten en hun vertegenwoordigers
 • Feestdagen in diverse godsdiensten
 • Rituelen bij geboorte, huwelijk, dood’ in verschillende godsdiensten en culturen
 • 3x Abraham, 3x Jezus – Abraham en Jezus gezien vanuit het perspectief van Jodendom, Christendom, Islam
 • Godsdienst en geweld
 • Integratie – Hoezo mislukt?
 • Religiewandeling – wandeling langs verschillende gebedshuizen
 • Eigen gekozen thema’s

* De religiewandeling kan worden georganiseerd in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek.
* Bij een workshop of een thema avond over bijvoorbeeld de Islam, het Hindoeïsme of het Boeddhisme is altijd een vertegenwoordiger van de betreffende godsdienst/ levensbeschouwing betrokken.
* Over diverse onderwerpen kan zowel een avond als een cursus van meerdere avonden gehouden worden.

Expositie ‘Beelddragers van de vrede’
De expositie bestaat uit 8 panelen met teksten en foto’s waarin door leden van diverse levensbeschouwelijke- en culturele groepen in Fryslan hun visie op vrede zichtbaar gemaakt wordt.
De expositie kan :
* Een actieve bijdrage leveren aan de bewustwording van ons samenleven in Fryslan.
* Helpen bij het wegnemen van vooroordelen.
* Het contact en de samenwerking bevorderen tussen autochtone en allochtone burgers in Fryslan.
De expositie kan gebruikt worden bij festiviteiten en activiteiten, waarbij het thema ‘ De kleurrijke multiculturele samenleving’ aan de orde is, b.v. op scholen en opleidingsinstituten, wijkcentra, verenigingen, vrouwengroepen, jeugdwerk en vredesactiviteiten.
Er is een handleiding bij de expositie beschikbaar.