De bevolking van de provincie Fryslân is de afgelopen tientallen jaren steeds kleurrijker geworden. Het platform wil door middel van o.a. informatieverstrekking en voorlichting het onderlinge begrip en de kennis over de verschillende culturen en religieuze achtergronden vergroten.

Kleurrijk Fryslân:

 • fungeert als advies- , aanspreek- en informatie punt met betrekking tot vragen op het gebied van religies en levensbeschouwing
 • geeft cursussen en lezingen
 • organiseert wandelingen langs gebedshuizen van verschillende religies (religiewandelingen) en/of bezoeken aan gebedshuizen
 • verzorgt workshops op scholen
 • ondersteunt plaatselijke dialoog activiteiten
 • organiseert de Dag van de Dialoog
 • ondersteunt plaatselijk kleurrijk vieren
 • organiseert activiteiten op de internationale dag tegen racisme en discriminatie (21 maart), de internationale vrouwendag (8 maart) en andere momenten op de multiculturele kalender
 • geeft samen met anderen de multiculturele kalender van Fryslân uit

Voor:

 • religieuze en levensbeschouwelijke instellingen
 • basisscholen, middelbare scholen, ROC’s
 • verenigingen en dorpshuizen
 • gemeenten en instellingen