In Hardegarijp is op 3 november j.l.. de cursus: “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet” gestart. Deze cursus over vieren en gedenken in multicultureel Fryslân met vijf sprekers uit diverse richtingen is goed bezocht en zal in Tytsjerksteradiel een vervolg krijgen.

In Bolsward werd de cursus ” Want ik was een vreemdeling” gegeven.

De cursus “omgaan met moslims” was een boeiende uitwisseling van informatie en ervaringen. De bijdragen van mensen van verschillende religies en culturen leidden tot levendige discussies en heldere inzichten.