Mannen koken voor vrouwen op Internationale Vrouwendag, 8 maart 2014

Kleurrijk Fryslân wil met dit project aandacht vragen voor het feit, dat de vrouw nog steeds achtergesteld wordt bij de man in haar maatschappelijke positie. Om de vicieuze cirkel te doorbreken en de gelijkwaardigheid te bevorderen, koken op 8 maart mannen voor vrouwen van 14.30 – 21.00 uur bij Kleurrijk Fryslân, in het Titus Brandsmahuis […]

Aan tafel! ‘Tafelrituelen in diverse culturen’

Maandag 11 maart 2013. De internationale vrouwenweek 2013 draait in heel Fryslân volop. Ook In de Speelkoepel in de Leeuwarder wijk Bilgaard. Daar komt een aantal vrouwen bijeen om mee te doen aan de workshop ‘tafelrituelen in diverse culturen’. Het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân en Welzijn Centraal organiseerden deze workshop. Verslag 

Vrouwen van Nu Goutum

8 maart ” Moslima’s van Nu m.m.v. Naima Zoundri14-16 uur in het Dorpshuis in Goutum15 maart bezoek Turkse Moskee en Synagoge in Leeuwarden,13.30-16.00 uurAfsluiting in het Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 Leeuwarden

Friese Vrouwenweek 2013 – 6 t/m 17 maart

Maandag 11 maart ‘Tafelrituelen in diverse culturen’9.30 – 11.00 uur in de Vredeskoepel, Hooidollen 8, Bilgaard – Leeuwardeni.s.m. Welzijn CentraalWoensdag 13 maart ‘ Compassie als waarde in alle religies’lezing door Christiane Berkvens19.00 – 21.30 uur in het Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21, Leeuwardeni.s.m. Oecumenische werkgroep Vrouw en Geloof van de Titus Brandsma Parochie