Op het Kongres van de Fryske Rie, wat van 26 t/m 28 september heeft plaatsgevonden en wat door Deense, Duitse en Friese organisaties werd bijgewoond, heeft Kleurrijk Fryslân een presentatie en een workshop verzorgd over ontmoeting met andere culturen.