Kleurrijk Fryslân zet zich in voor:

 • Het vergroten van respect en onderlinge solidariteit tussen de diverse levensbeschouwelijke groeperingen in Fryslân.
   
 • Het versterken van krachten die een positieve invloed hebben op de opbouw van de multiculturele samenleving.
   
 • Het versterken van de multiculturele samenleving.
   
 • Het bevorderen van de samenwerking van levensbeschouwelijke groeperingen bij het aanpakken van maatschappelijke problemen.
   
 • Het onderstrepen van het belang van spiritualiteit voor de multiculturele samenleving.
   
 • Het bestrijden van racistische en discriminerende tendensen en handelingen.
   
 • Het afwijzen van elke vorm van gewelddadige actie.
   
 • Het fungeren als advies-, aanspreek- en informatiecentrum voor de leden van het platform en hun achterban.
   
 • Het fungeren als advies-, aanspreek- en informatiecentrum voor overheid en samenleving.