“Cultures don’t meet, people do”: op 27 november was dit het thema van een studiedag voor docenten en medewerkers van de Christelijke Hogeschool Noord Nederland (C.H.N.).

Kleurrijk Fryslân heeft een bijdrage geleverd aan twee workshops. De deelname leidde tot een verzoek om medewerking aan een studiedag voor PABO studenten in februari 2004.