Op 6 oktober j.l. heeft het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân bezoek gehad van tien leden van provinciale staten van Fryslân.

Voor de meeste statenleden was het een kennismaking met de leden van het platform. Men kende de activiteiten wel, maar was zeer geïnteresseerd in de mensen achter de naam Kleurrijk Fryslân; de ontstaansgeschiedenis, de doelstellingen en werkwijze.