Kleurrijk Vieren: Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

Op 21 maart 2013 organiseert Kleurrijk Fryslân wederom een bijeenkomst Kleurrijk Vieren op de Internationale Dag tegen Racisme en DiscriminatieMet als thema “Ontmoeten: Mens zijn is medemens zijn”Locatie: Apostolisch Genootschap, Piet van der Hemstraat 2 in HeerenveenInloop: 19.00 – 19.30 uurVieren: 19.30 – 21.00 uurVrij entree(Een vrijwillige bijdrage is van harte welkom) Programmaboekje Kleurrijk Vieren […]

Aan tafel! ‘Tafelrituelen in diverse culturen’

Maandag 11 maart 2013. De internationale vrouwenweek 2013 draait in heel Fryslân volop. Ook In de Speelkoepel in de Leeuwarder wijk Bilgaard. Daar komt een aantal vrouwen bijeen om mee te doen aan de workshop ‘tafelrituelen in diverse culturen’. Het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân en Welzijn Centraal organiseerden deze workshop. Verslag 

Vrouwen van Nu Goutum

8 maart ” Moslima’s van Nu m.m.v. Naima Zoundri14-16 uur in het Dorpshuis in Goutum15 maart bezoek Turkse Moskee en Synagoge in Leeuwarden,13.30-16.00 uurAfsluiting in het Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 Leeuwarden

Friese Vrouwenweek 2013 – 6 t/m 17 maart

Maandag 11 maart ‘Tafelrituelen in diverse culturen’9.30 – 11.00 uur in de Vredeskoepel, Hooidollen 8, Bilgaard – Leeuwardeni.s.m. Welzijn CentraalWoensdag 13 maart ‘ Compassie als waarde in alle religies’lezing door Christiane Berkvens19.00 – 21.30 uur in het Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21, Leeuwardeni.s.m. Oecumenische werkgroep Vrouw en Geloof van de Titus Brandsma Parochie

Sleutels tot de ziel

Op 7 oktober a.s., op de Friese Kerkendag, organiseert “Kleurrijk Fryslân” in samenwerking met “Het Apostolisch Genootschap” een middag van ontmoeten en verdiepen, genaamd “Sleutels tot de ziel” met een inleiding en verschillende workshops, waarvan de tijden op elkaar zijn afgestemd met de Friese Kerkendag. Flyer 

Regenboog van religies

Op 4 juli 2012 organiseert Kleurrijk Fryslân in samenwerking met de Raad van Kerken Leeuwarden een ‘avond van ontmoeting en dialoog’.Opening: 19.45 uurLocatie: Titus Brandsma Huis 21 b, Bonifatiusplein 11 JT in Leeuwarden. Flyer