Onze samenleving is in rap tempo kleurrijker geworden. Niet alleen in de grote steden, maar ook op het platteland wonen tegenwoordig mensen met ander culturele achtergronden, andere godsdiensten en met voor ons vreemde gebruiken.

Dat kan boeiend en interessant zijn, maar het kan ook weerstand oproepen. Voor een goede, vreedzame samenleving is het van belang om echt sámen te leven. Bezinning op eigen cultuur en op de waarde van andere culturen is belangrijk. Over dit proces organiseerde VU-podium samen met diverse partners, waaronder Kleurrijk Fryslân, een publieksbijeenkomst op zaterdag 8 november in Leeuwarden. www.vupodium.nl