Maandag 11 maart 2013. De internationale vrouwenweek 2013 draait in heel Fryslân volop. Ook In de Speelkoepel in de Leeuwarder wijk Bilgaard. Daar komt een aantal vrouwen bijeen om mee te doen aan de workshop ‘tafelrituelen in diverse culturen’. Het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân en Welzijn Centraal organiseerden deze workshop.

Aan tafel wordt gesproken over tafelrituelen in diverse culturen. Hoe worden deze gewoonten meegenomen en doorgegeven van de ene generatie naar de andere? Moeders hebben daarin een belangrijke taak. Maar ook de voorschriften uit de religie en de gewoonten van het land van herkomst spelen daarbij een grote rol.
Vrouwen van verschillende nationaliteiten en culturen nemen deel aan de workshop. Het gesprek wordt interessant als de vrouwen bespreken hoe zij de gewoonten kunnen aanpassen aan de Nederlandse situatie. Zij bespreken hun rol in de familie en leren de eetgewoonten van vrouwen van andere culturen kennen. Zo wordt zoetigheid in Arabische landen geserveerd om visite te verwelkomen; rijst wordt in Suriname als goud beschouwd en Oranjekoek is ontstaan als bruiloftskoek.
De smakelijke workshop is gezellig en leerzaam en heeft de vrouwen geholpen weer een beetje meer van diverse culturen leren te kennen tijdens Friese vrouwen week 2013. Het smaakt naar meer!

Melda Wibawa

[wppa type=”slideonlyf” album=”2″][/wppa]