Ook dit jaar weer twee gespreksbijeenkomsten moslims-christenen.

1e bijeenkomst dinsdag 15 januari 2013
Tijd : 20.00 -22.00 uur
Plaats: Ulu Moskee, Noordvliet 7  in Leeuwarden
Thema:  Samen lezen en bespreken Soera 7 uit de Koran en Genesis 3: 1-24 uit de Bijbel.
Leiding: Cem Kaya en ds. Henk Hiddink

2e bijeenkomst zondag 27 januari 2013
Tijd: 16.00 – 19.00 uur
Plaats: Kerkelijk Centrum Oase, Weideflora 142 in Leeuwarden
Thema: informeel samenzijn en samen eten
Opgave bij:
Baukje Groenevelt – j.groenevelt2@upcmail.nl
Hanna de Vries – jhdevries@chello.nl