Maandag 11 maart ‘Tafelrituelen in diverse culturen’
9.30 – 11.00 uur in de Vredeskoepel, Hooidollen 8, Bilgaard – Leeuwarden
i.s.m. Welzijn Centraal
Woensdag 13 maart ‘ Compassie als waarde in alle religies’
lezing door Christiane Berkvens
19.00 – 21.30 uur in het Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21, Leeuwarden
i.s.m. Oecumenische werkgroep Vrouw en Geloof van de Titus Brandsma Parochie