8 maart ” Moslima’s van Nu m.m.v. Naima Zoundri
14-16 uur in het Dorpshuis in Goutum
15 maart bezoek Turkse Moskee en Synagoge in Leeuwarden,
13.30-16.00 uur
Afsluiting in het Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 Leeuwarden