Inwoners van Leeuwarden, Heerenveen en Drachten gaan aan tafel voor een goed gesprek.

Onder het motto Aan Tafel! worden op 6, 7 en 8 november a.s., tijdens de Nationale Week van de Dialoog op verschillende locaties dialoogtafels georganiseerd. Inwoners met uiteenlopende achtergrond gaan in gesprek met elkaar over een maatschappelijk thema. Het doel van de Dag van de Dialoog is meer begrip voor elkaar.