Van ‘hallo’ tot ‘amen’.

Er valt zoveel te ontdekken in de ontmoeting met anderen. Ontdekken niet enkel aan die ander maar zeker ook aan jezelf. Dat bleek maar weer op de avond van 16 november 2018. In het gezellige wijkcentrum van Bilgaard waren mensen uit diverse levensbeschouwingen bij elkaar voor een thema-avond onder de titel ‘Ontmoet een Regenboog van […]

Een regenboog van religies

Waar staan ze voor en wat is hun betekenis voor de wijk Bilgaard is een kleurrijke wijk, met inwoners uit allerlei landen van herkomst. Het is daarom ook een wijk met een grote verscheidenheid aan religies en levensbeschouwingen:  een “Regenboog van Religies”. Dat kleurrijke palet aan culturele en religieuze achtergronden van de mensen in Bilgaard […]

Kleurrijk Vieren met als thema ‘Kleurich Iepen Mienskip’, Voorbij de ontmoeting

Persbericht Leeuwarden, 11 september 2018 Kleurrijk Vieren met als thema ‘Kleurich Iepen Mienskip’, Voorbij de ontmoeting Op 21 september 2018, de Internationale Dag van de Vrede Ook dit jaar organiseert het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân een bijeenkomst Kleurrijk Vieren op de Internationale Dag van de Vrede. Deze keer samen met het Dharmahuis, Tuinen 15 […]

Expositie panorama foto’s in 3D bij NHL Stenden Leeuwarden

In het open gedeelte tussen het Auditorium en de praktijkruimte van Media & Entertainment Management (Stenden gebouw), kun je een expositie vinden van een aantal panoramische foto’s in 3D. Deze foto’s zijn gemaakt door fotograaf Luuk Wagter en geven een aantal zeer verschillende religieuze gebouwen in Friesland weer. De zes foto’s zijn van de Stichting Platform […]

Symposium ‘Amor Mundi’, in het jaar van Leeuwarden Culturele Hoofdstad met als spreker Joke Hermsen op 26 april a.s. om 19.30 uur in de ‘Fontein’ in Leeuwarden.

Joke Hermsen (1961) houdt op 26 april, in het kader van CH 2018, een lezing onder de titel: ‘Amor Mundi. We delen liefde, we delen herinneringen’. Amor Mundi was ook de naam van het projectvoorstel, dat ze had ingediend voor het bidboek waarop Leeuwarden die titel heeft mogen binnen halen, Mienskip. Mienskip is ook de […]