Waar staan ze voor en wat is hun betekenis voor de wijk

Bilgaard is een kleurrijke wijk, met inwoners uit allerlei landen van herkomst. Het is daarom ook een wijk met een grote verscheidenheid aan religies en levensbeschouwingen:  een “Regenboog van Religies”.

Dat kleurrijke palet aan culturele en religieuze achtergronden van de mensen in Bilgaard levert een boeiende samenleving op.

Maar waar staan de verschillende religies voor en wat is hun betekenis voor de wijk?

De werkgroep Multi-Culti van het wijkpanel Bilgaard belegt in samenwerking met Kleurrijk Fryslân (voluit: Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân) dit najaar in het wijkcentrum een avond, waarin de ontmoeting met een aantal religies centraal staat. Bedoeld voor bewoners van de wijk. Maar zeker ook voor ieder ander die geïnteresseerd is in de ontmoeting met mensen van verschillende religies. Laagdrempelig en informatief. Dus, van harte welkom!

Weet u bv waar u Bharti Bhawan, de Hindoeïstische Stichting, in de wijk kunt vinden? Of waar het Adelaar/Regenboog-hûs? Waar staan de moslims eigenlijk voor ? Of hoe en waar vinden Afrikaanse christenen hun inspiratie? Of de mensen van het Leger des Heils of van de Adventkerk? Wat willen ze betekenen voor mensen in de wijk?

Bent u geïnteresseerd? Kom dan

vrijdag 16 november  naar het wijkcentrum  (De Hooidollen 17) 19.30 uur.

(inloop vanaf 19.00 uur),

en laat u informeren en doe mee in gesprek en ontmoeting.

Voor koffie en thee wordt gezorgd en natuurlijk ook voor multiculturele hapjes en muziek.

Toegang gratis (met dank aan o.a. de steun van de OudPapierActie)

Deelnemende gemeenschappen: o.a.

Hindoeïstische Stichting

Marokkaanse moskee

Adelaar/RegenboogHûs (PKN)

Leger des Heils

Afrikaanse Christengroep

 

Het programma van de avond:

19.30 uur opening met een presentatie van verschillende gebedshuizen e.d. in de wijk

20.00 uur eerste ronde workshops waarin in de wijk aanwezige religies zich presenteren

20.30 wisseling van workshops

21.05 pauze

21.20 impressies uit de workshops

21.30 muzikale afsluiting en aansluitend informeel samenzijn

Voor meer informatie kunt u terecht bij de mensen van het wijkpanel of bij Kleurrijk Fryslân (info@kleurrijkfryslan.nl)

 

Fotos:

https://flic.kr/s/aHsmwcNsWb

Kort video:

https://www.youtube.com/watch?v=i1b4Tlh0nYw