Er valt zoveel te ontdekken in de ontmoeting met anderen. Ontdekken niet enkel aan die ander maar zeker ook aan jezelf. Dat bleek maar weer op de avond van 16 november 2018. In het gezellige wijkcentrum van Bilgaard waren mensen uit diverse levensbeschouwingen bij elkaar voor een thema-avond onder de titel ‘Ontmoet een Regenboog van Religies’. Vertegenwoordigers van in deze kleurrijke wijk aanwezige geloofsgemeenschappen gaven een workshop voor leden van de andere gemeenschappen: Leger des Heils, het Marokkaans religieus centrum, het Adelaar-Regenboog-Hûs en Bharti Bhawan (hindoeïstische gemeenschap). Dat leverde boeiende ontdekkingen op. Niet enkel over diepe achtergronden van andermans geloof – wat zonder meer een verrijkende ervaring is. Maar juist ook over gewone dingen uit het dagelijks leven van ieder viel er genoeg te ontdekken. Bv hoe gedachtenloos groet je een ander met dat lege woord ‘hallo’. Dat besef je opeens als jij een hindoe het voor haar vanzelfsprekende begroetingsgebaar ‘namasté’ ziet maken. Beide handen bijeengebracht voor de borst met een lichte buiging: ik zie jou, jij ziet mij! Een gebaar van binnenuit. Of de ontdekking door de moslim bij het lezen van een gebed van een christen waarbij dat afsluitende woord ‘amen’ in zijn eigen geloofsbeleving herkend wordt. Best verrassend over en weer. De reacties van de aanwezigen gaven aan dat men dit graag vaker zou zien. De multi-culti-werkgroep van de wijkvereniging en Kleurrijk Fryslân die deze avond samen belegd hadden zijn dan ook zeker van plan om hier een vervolg aan te geven (Henk Hiddink).