Joke Hermsen (1961) houdt op 26 april, in het kader van CH 2018, een lezing onder de titel: ‘Amor Mundi. We delen liefde, we delen herinneringen’. Amor Mundi was ook de naam van het projectvoorstel, dat ze had ingediend voor het bidboek waarop Leeuwarden die titel heeft mogen binnen halen, Mienskip.

Mienskip is ook de bezieling van het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân, een stichting die er al 26 jaar voor staat om elkaar vanuit bezielende levensbeschouwing te vinden, te zoeken naar wat bindt en daar invulling aan te geven.

Kleurrijk Fryslân heeft 2018 aangegrepen om een draagvlakonderzoek uit te voeren, wil zichzelf meer laten zien, andere kanalen aanboren, meer jeugd betrekken, enz., en zag een verband met wat Joke Hermsen schrijft: ‘het vermogen opnieuw te beginnen’(Hannah Arend) en het positieve van het ‘Abecedarium van het nieuwe begin’ in Kairos.

We zien om ons heen dat kerken leeglopen, dat religie in (oude) vormen mensen niet meer echt aanspreekt, maar ook dat het zoeken naar nieuwe zingeving iets is van alle tijd en óók in de dag van vandaag.
Joke Hermsen heeft er al over gesproken. Onder andere in haar laatste boek: ‘Rivieren keren nooit terug’, spelen tijd en herinnering een belangrijke rol, zoals het Friesch Dagblad op 24 maart schreef: ‘de onherroepelijk voortgaande tijd kleurt de herinneringen en kan de pijn van droevige ervaringen verzachten’.
Kleurrijk Fryslân verheugt zich op haar lezing en is benieuwd naar de inspirerende werking ervan. U ook?
Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen en dialoog.

Symposium ‘Amor Mundi’, we delen liefde, we delen herinneringen
Op: Donderdag 26 april 2018
Inloop: 19.00 – 19.30 uur
Lezing en dialoog: 19.30 – 21.00 uur
Locatie: De Fontein
Goudenregenstraat 77, 8922 CP Leeuwarden
Entree €5,- per persoon

U wordt van harte uitgenodigd om deze avond samen met ons te beleven.
Zie voor meer informatie ook op onze website www.kleurrijkfryslan.nl
Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuws rondom Kleurrijk Fryslân?
Like dan de Facebook pagina van Kleurrijk Fryslân!