In het open gedeelte tussen het Auditorium en de praktijkruimte van Media & Entertainment Management (Stenden gebouw), kun je een expositie vinden van een aantal panoramische foto’s in 3D. Deze foto’s zijn gemaakt door fotograaf Luuk Wagter en geven een aantal zeer verschillende religieuze gebouwen in Friesland weer.

De zes foto’s zijn van de Stichting Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân. Kleurrijk Fryslân heeft een lange historie als het gaat om de samenwerking met NHL Stenden. Bijvoorbeeld: met het Centrum voor Levensbeschouwing wordt elk jaar de kalender ‘multiculturele feesten en gedenkdagen’ uitgebracht. In dit jaar nu Leeuwarden/Fryslân culturele hoofdstad van Europa is wil Kleurrijk Fryslân op verschillende manieren laten zien dat levensbeschouwing een wezenlijke bijdrage aan ‘mienskip’ levert. Een daarvan is deze expositie.

De fraaie foto’s zijn deze zomer te zien bij NHL Stenden. Ben je in de buurt? Neem dan even een kijkje.