Datum: Vrijdag 16 augustus 2013
Locatie: MFC de Verbinding, Zuidvliet 620-622, 8921 EZ Leeuwarden
Aanvang: 19.30 uur
Vrij entree

De Stichting Kleurrijk Beraad organiseert in samenwerking met Tûmba, Solidair Friesland en Kleurrijk Fryslân een viering van het Suikerfeest.
Deze bijeenkomst staat in de teken van verbondenheid en interculturele uitwisseling.
Er zijn diverse sprekers uitgenodigd die vanuit verschillende oogpunten en geloofsovertuigingen zullen vertellen over deze periode van bezinning en solidariteit tussen mensen.

Als tegemoetkoming in de kosten vragen wij een vrijwillige bijdrage.
U bent van harte uitgenodigd om samen met ons mee te doen met deze viering