Leerlingen van groep 7 en 8 van de openbare basisschool in Veenwouden en Zwaagwesteinde brachten op 19 juni 2013 een bezoek aan de Synagoge, de Marokkaanse Moskee en de RK Kerk Sint Bonifatius in Leeuwarden.

Het bezoek aan deze gebedshuizen was de afsluiting van een jaar levensbeschouwelijke vorming waarin o.a. aandacht werd besteed aan Jodendom, Islam, Hindoeïsme.
Het is de tweede keer dat de leerlingen van deze scholen deze wandeling maken. De scholen vinden
het belangrijk dat leerlingen zelf de gebedsruimtes van de diverse religies zien en vertegenwoordigers daarvan ontmoeten, zo vertelde de lerares. Deze activiteit is daarom opgenomen in het programma van de levensbeschouwelijke vorming. En zo stonden op 19 juni jl. 38 leerlingen met enkele leerkrachten, ouders en begeleiders ‘s morgens om 9 uur op het Bonifatiusplein. Verdeeld in drie groepen, gingen de kinderen via een roulatiesysteem, op bezoek in de Marokkaanse Moskee, de synagoge en de Sint Bonifatiuskerk. Voor kinderen, ouders, begeleiders en leerkrachten een ‘indrukwekkende’ morgen.
Kleurrijk Fryslân organiseert deze wandelingen ook voor volwassenen.

[wppa type=”slideonlyf” album=”5″][/wppa]