U wordt van harte uitgenodigd om op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, op zaterdag 10 december a.s. mee te wandelen met de Kleurrijke Wandeling met als titel ‘Solidair met de Medemens’ in Leeuwarden van 12.30 – 16.30 uur.
We begroeten u om 12.15 uur in de Hal van het Fries Museum bij de Schrijfmarathon van Amnesty Leeuwarden. U kunt zich dan melden bij Kleurrijk Fryslân. Graag de ingang aan de achterkant van het Fries Museum gebruiken.

We beginnen om 12.30 uur bij het Fries Museum, waar de deelnemers de mogelijkheid hebben om eerst mee te doen met de schrijfmarathon van Amnesty Leeuwarden. Om 13.00 uur starten we met de wandeling. Tijdens de wandeling krijgen de deelnemers de mogelijkheid om (nader) kennis te maken met de gebedshuizen van diverse religies/levensbeschouwingen, die zich allemaal op loopafstand van elkaar bevinden. Het is bijzonder dat verschillende gebedshuizen dicht bij elkaar staan en dat we in vrede en vrijheid samen kunnen leven, bij elkaar op bezoek kunnen gaan en de medemens een hart onder de riem kunnen steken.

Zie voor nadere gegevens (opgave, kosten, e.d.) de bijgevoegde flyer.
We ontmoeten u graag op 10 december!