Op 21 maart vierde Kleurrijk Fryslân voor de 23 achtereenvolgende keer de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. In de Waalse kerk te Leeuwarden kwamen ruim zestig bezoekers bijeen om in de viering te participeren. Als thema was gekozen voor ‘Vind wat ons verbindt’. De bijeenkomst werd muzikaal ondersteund door het Kleurrijk Fryslân Ashuka Koor.

Voorzitter Sandra Roza van Kleurrijk Fryslan opende de bijeenkomst, waarna het woord werd gevoerd door woordvoerders met een verschillende achtergrond. Gedachten vanuit het Hindoeïsme, Boeddhisme, Universeel Soefisme, Jodendom, Christendom, Islam en het Humanisme werden door representanten daarvan voor het voetlicht gebracht. Het geheel werd afgesloten met het ritueel van het ontvangen van het licht.

Voorafgaand aan de bijeenkomst in de Waalse kerk was er voor belangstellenden de gelegenheid om samen met de voorgangers en de vrijwilligers een wandeling te maken langs uiteenlopende gebedshuizen in de buurt. Van deze mogelijkheid werd dankbaar gebruik gemaakt door een select gezelschap.