Werkgroep Kleurrijk Vieren heeft ook dit jaar op 21 maart 2011 een bijeenkomst rond de internationale dag tegen Racisme en discriminatie georganiseerd. Deze keer in de Vrijmetselaarslogé, de ruimte van de Soefibeweging, bij de put 15 in Leeuwarden. Dit jaar werd gekozen voor de thema “Kleurrijke Tolerantie”.

De aanleiding hiervoor was zoals altijd, dat op 21 maart 1960 69 zwarte afrikanen door de oproerpolitie werden gedood toen zij deelnamen aan een vreedzame demonstratie tegen de pasjeswetten. Dat is nu 51 jaar geleden. Deze gebeurtenis wordt op jaarlijks herdacht op de 21e maart. Het blijkt dat het nog steeds nodig is, ook in Nederland, waar mensen tegen elkaar worden opgezet, waardoor groepen tegen over elkaar komen te staan.

Kleurrijk Fryslân kiest al 17 jaar deze dag om met elkaar stil te staan en samen te vieren dat we in een kleurrijke samenleving leven, ook in Fryslân, want dit willen we nooit weer…… We willen met elkaar de vrijheid beleven.

Het was een interactieve bijeenkomst en had een andere programma, dan gebruikelijk.

Na het welkomstwoord van de voorzitter zong het Kleurrijk Fryslân Ashuka Koor het lied “Kijk eens naar de regenboog”. Vervolgens vertelde Corry Nicolay namens alle voorgangers en vrijwilligers een verhaal van “Kleurrijke Tolerantie”, vanuit “de Bremer muzikanten”. Aansluitend zongen alle voorgangers “vrede en alle goeds”. Daarna was er een moment van stilte, welke aangekondigd en afgesloten werd met een belletje. Hanne Hein vervolgde met een verhaal over handen namens alle voorgangers en vrijwilligers en vroeg aan de aanwezigen om iets voor een ander te schrijven in de gekleurde handjes van papier wat tegelijkertijd werd uitgedeeld. Onder muzikale begeleiding van het Kleurrijk Fryslân Ashuka Koor werden vervolgens de gekleurde handjes opgehaald en willekeurig uitgedeeld. Daarna kozen de voorgangers en vrijwilligers elk iemand uit de zaal en vroegen om de beurt, om voor te lezen welke wens/gedachte hij/zij in zijn/haar gekleurde handje had ontvangen. Mustafa Önlü vertelde vervolgens een eigen ervaring van “Kleurrijke Tolerantie”. Daarna las iedere voorganger of vrijwilliger de eigen spreuk op de boekenlegger voor. Het Kleurrijk Fryslân Ashuka Koor zong vervolgens nogmaals het lied “Kijk eens naar de regenboog” samen met de voorgangers en vrijwilligers en alle aanwezigen. Ondertussen werden de boekenleggers uitgedeeld aan alle aanwezigen. Na afsluiting door de voorzitter zong het Kleurrijk Fryslân Ashuka Koor liedjes uit eigen repertoire. Ondertussen gingen de aanwezigen in gesprek met elkaar en de verschillende voorgangers en vrijwilligers, onder het genot van een hapje en een drankje.

De voorgangers en vrijwilligers uit diverse religies en levensbeschouwingen hadden met veel plezier deze bijeenkomst met elkaar voorbereid. Hiervoor waren zij vier keer bij elkaar geweest, om het programma te maken en met elkaar af te stemmen. Zij werkten mee aan dit initiatief om een bijdrage te leveren aan een maatschappij waar mensen vreedzaam samen leven, met respect voor elkaar.

Voor deze bijeenkomst van het “Kleurrijk Vieren” werd medewerking verleend door:

Soefibeweging: Leo Fober uit Drachten
Jodendom: Hanne Hein – van der Hoek, Progressief Joodse Gemeente Noord Nederland
Boeddhisme: Thea Hommema, Dharmahuis
Islam: Mustafa Önlü, buiten imam uit Leeuwarden
Humanisme: Anja Wouters, Humanistisch Verbond Fryslân
Christendom: ds. Corry Nicolay, PKN dominee
Hindoeïsme: Bea Ramai, Arya Samaadj
Kleurrijk Fryslân Ashuka koor: Onder leiding van Hendrikje van den Berg

In deze kleurrijke bijeenkomst heeft Kleurrijk Fryslân een waardevol signaal uit laten gaan in een tijd, waarin er soms weinig voor nodig lijkt om mensen en groeperingen tegen elkaar op te zetten. Ongeveer 80 mensen hebben aan deze bijeenkomst deelgenomen.

In het najaar zal de werkgroep in de migrantenweek/vredesweek wederom een bijeenkomst voor “Kleurrijk Vieren” organiseren.

[wppa type=”slideonlyf” album=”11″][/wppa]