Op 5 november vond in Leeuwarden voor de tweede keer in Fryslân de dag van de dialoog plaats.

De Dag van de Dialoog volgt een groeimodel. Druk was het dit jaar nog niet, maar de ontvangst was goed en de sfeer was prima. Het is de bedoeling dat de komende jaren op meer plaatsen in Fryslân de Dag van de Dialoog zal plaatsvinden.

De Bibliotheek Leeuwarden Centrum was dit jaar de gastheer. Voorafgaande aan de Dag van de Dialoog was de expositie “Fakkeldragers van de Vrede” daar te bezichtigen geweest. Een expositie die de kleurrijkheid van de samenleving van vandaag laat zien, en de bezoeker de gelegenheid geeft om verschillen en overeenkomsten te ontdekken.

De gesprekken verlopen geanimeerd. Er wordt goed geluisterd. Inhoudelijk zijn er wel verschillen.

Als kennismaking wordt de werkvorm “Kleur Bekennen” gebruikt. Aan de hand van gekleurde kaartjes vertellen de deelnemers iets over zichzelf. Welke kleur kies je en wat zegt dat van jou? Daarmee belandt je snel in het hart van de dialoog. Want wat is jouw identiteit en ken je ook meerdere identiteiten? En hoe ga je om met de spanning tussen identiteit en imago? De aandacht gaat vaak uit naar de islam. In het publieke debat lijkt het wel eens alsof alle moslims hetzelfde zijn en alsof de islam de enige levensbeschouwelijke stroming is die een orthodoxe kant kent. Ook christelijke kerken kennen die en ook daarover bestaan vooroordelen. De deelnemers kunnen in het kader van het thema weliswaar “dromen over de toekomst van Nederland”, maar krijgen geen kans om te gaan zweven. Want het wordt concreet als de vraag beantwoord moet worden hoe die droom dichter bij jezelf gehaald kan worden, en welke stappen er gezet kunnen worden. Aan de tafel zitten ook mensen die daar al veel ervaring mee hebben. In de opvang van asielzoekers, door voorlichting te geven, door de contacten met jongeren uit allerlei landen en culturen en door eigen internationale ervaringen. Kan die droom worden bewaarheid om in verscheidenheid met elkaar en met respect voort verschillen te leven? Een recent onderzoek onder schooljeugd in Gaasterland heeft mensen laten schrikken. Zou een afwijzende houding tegenover gekleurde mensen echt zo diep zitten? Moeten we niet nog actiever worden naar scholen toe?

Een andere groep kiest voor de politieke kant van de discussie. De vooroordelen en angsten onder mensen bestaan blijkbaar. Dat is misschien wel een gegeven. Maar hoe gaan  we om met mensen die daar politieke munt uit willen slaan en deze beelden en angsten gebruiken? De standpunten verharden en er groeit een kloof. Is daar, ondanks alle goede wil en de inzet van velen, iets aan te veranderen? Er is voor Kleurrijk Fryslân nog veel werk te doen.

Volgend jaar wordt De dag van de Dialoog zeker weer georganiseerd. Leeuwarden en Drachten willen er mee door. In Sneek zijn al eerste contacten gelegd en we zullen zeker proberen om ook in Balk of omgeving een dialoogactiviteit te laten plaatsvinden.

Jan Bosman

[wppa type=”slideonlyf” album=”4″][/wppa]