Een wens bij de start van het nieuwe jaar..

Beste mensen,

Het jaar loopt ten einde. De nieuwe kalender met feest- en gedenkdagen is weer beschikbaar. Elders op deze site kunt u lezen hoe u hem kunt aanvragen.

Ook 2007 was weer een boeiend en actief jaar. De discussies over de mogelijkheden en drempels van de multiculturele samenleving rolden ook dit jaar weer over elkaar heen. Sommige politici weten nog steeds angst te zaaien en daarmee kiezers te winnen. Het initiatief van Doekle Terpstra klonk ons daarom als muziek in de oren, maar tegelijk maak je met een op de persoon gespeelde tegencampagne zo iemand juist extra belangrijk. Terpstra bond eigenlijk weer wat in, en wilde een voor-beweging op gang brengen, alsof die er nog niet zouden zijn. Ons advies aan Doekle Terpstra: ga niet opnieuw een wiel uitvinden maar pak de campagne IN VRIJHEID VERBONDEN op met alle HBO-instituten en alle christelijke organisaties, waar je als christen-bestuurder goede contacten hebt!

Dan het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân zelf. Weer helemaal terug op de kaart, en volop actief. Greet Snel, Fatima Taihan en Anja Wouters zijn nieuw aangetreden als bestuursleden en ook Baukje Groenevelt komt het bestuur ondersteunen, als 2e contactpersoon van de Friese Raad van Kerken. Peewee Tanja heeft helaas te kennen gegeven per 1-1-2008 te zullen stoppen met vele van zijn bestuurlijke activiteiten, ook die voor ons. Hij heeft veel voor het bestuur betekend in een moeilijke periode. De nieuwe statuten en het huishoudelijke reglement van de WERKPLAATS KLEURRIJK FRYSLÂN zijn dankzij zijn inzet tot stand gekomen. We gunnen hem wat meer bewegingsruimte maar we zullen hem missen, als was het alleen al om zijn originele gevoel voor humor. Bedankt Peewee!

En ook 2007 was weer een jaar vol van lezingen, cursussen en bijeenkomsten. Een centraal thema was de landelijke campagne IN VRIJHEID VERBONDEN. We denken met plezier terug aan de kleurrijke viering van 21 maart, de internationale dag tegen racisme, en aan de bijeenkomst in de Marokkaanse moskee in de migrantenweek. Meer over deze activiteiten elders op de site. En er gebeurde nog veel meer. Kort na de jaarwisseling beginnen we aan ons jaarverslag.

We willen alle mensen bedanken die op de een of andere manier hebben bijgedragen aan de activiteiten van Kleurrijk Fryslân in 2007. En dat waren er vele, en voor het grootste deel op vrijwillige basis. En we gaan het nieuwe jaar weer in met nieuwe ideeën. Op vele plaatsen in Fryslân worden weer kleurrijke activiteiten gehouden. Wij hopen ook u daarbij te mogen ontmoeten! Om te beginnen met de voorlees- en signeersessie van 4 januari a.s. Kijk maar eens op de agenda.

Mede namens de andere bestuursleden en adviseurs van Kleurrijk Fryslân wens ik u een kleurrijk, gelukkig en vreedzaam 2008 toe!!

Sandra Roza
Voorzitter