‘Ieder voor zich of SAMEN’. Om precies te zijn klommen 109 lezers van de Leeuwarder Courant in de pen om hun licht te laten schijnen over de vraag of er nog gemeenschapszin is in Nederland.

Die vraag was hen voorgelegd door de LC, het Humanistisch Verbond/Humanitas en het Platform levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân.