In het kader van het 10-jarig bestaan van het “Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân” hield het landelijk Interreligieus Beraad op 4 september haar vergadering in Leeuwarden.

‘s Middags was er een openbaar debat met als thema:
“De bijdrage van levensbeschouwing aan de opbouw van de multiculturele samenleving.”
Deze boeiende middag werd door zo’n tachtig mensen bezocht.