Om de bij Kleurrijk Fryslân betrokken groeperingen nog beter op elkaar aan te laten sluiten vindt er een onderzoek plaats naar de verwachtingen van elke groepering.

In de loop van 2004 zullen wij de zo verkregen informatie bundelen in een brochure, waardoor mensen en organisaties elkaar makkelijker kunnen vinden en tot een nog betere samenwerking komen.