Zoals u wellicht weet ontvangt Kleurrijk Fryslân geen structurele subsidie en zijn we voor het grootste deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en van financiële  bijdragen van donateurs. Onze activiteiten zijn gericht op een leefbare en menswaardige wereld waarin plek is voor een ieder. Wij bevorderen de dialoog tussen mensen met verschillende achtergronden om tot meer onderling begrip te komen en solidariteit. Om hiermee door te kunnen gaan zouden we het zeer op prijs stellen  als u ons dit financieel mogelijk maakt met een incidentele donatie  of door vriend  te worden van Kleurrijk Fryslân. Dit laatste kan door jaarlijks een bedrag te schenken van minimaal € 15,- (fiscaal aftrekbaar). U kunt zich als vriend aanmelden door het opsturen van onderstaande antwoordstrookje of door uw gegevens te mailen naar info@kleurrijkfryslan.nl.

U ontvangt dan een mail of brief van ons met nadere informatie.

Na betaling krijgt u:

  • 2x per jaar de digitale nieuwsbrief
  • Uitnodiging voor activiteiten
  • 1 exemplaar van de kleurrijke jaarkalender