Donderdag 10 maart 2022

19:00 – 20:00 uur. Inloop vanaf 18:45 uur.

DOOPSGEZINDE KERK,

WIRDUMERDIJK 18, LEEUWARDEN

Op donderdagavond 10 maart bieden wij gelegenheid tot stilte, bezinning en bemoediging. We zullen stilstaan bij de vele brandhaarden in de wereld en willen elkaar steunen in stilte, in gebed, met muziek, zang en aandacht voor elkaar. Door elkaar te ontmoeten kunnen en komen we verder.

Er wordt kort gesproken door:

Jelle Waringa, doopsgezind predikant. Hij heet de aanwezigen welkom;

Liesbet Geijlvoet, voorzitter van Kleurrijk Fryslân;

Iet Schabbing vanuit de Joodse gemeente Leeuwarden;

Lidy Langendijk, voorzitter van de Friese Raad van Kerken;

Hans ten Houten, actief in het Fries Vredesplatform en team Bruggen Bouwen Leeuwarden;

Tjitske Hiemstra, doopsgezind predikant te Leeuwarden;

Vader Jewsewy van de Russisch-Orthodoxe parochie van Leeuwarden is vanwege een dienst voor de Grote  Vasten verhinderd maar heeft wel een bijdrage die zal worden voorgelezen.

Muzikale begeleiding door Arjen Nauta.

Iedereen is welkom

Voorafgaand is er aan het eind van de middag een vredeswake bij het Friese paard op de Nieuwestad. Tijdstip: 17-17:30 uur. Ook daar is iedereen welkom. De wake wordt in ieder geval tot en met 5 mei wekelijks gehouden.

Samenwerkende organisatie bij dit Uur van Vrede zijn: Fries Vredesplatform, Kleurrijk Fryslân, Raad van Kerken Fryslân, Doopsgezinde gemeente Leeuwarden, Russisch-Orthodoxe parochies van Hemelum en Leeuwarden, Solidair Friesland en de PKN Classis Fryslân.

https://kleurrijkfryslan.org/wp/wp-content/uploads/2022/03/Poster-uur-van-vrede-10-maart-2022-20220310.pdf