Vredesweek 2021 – inclusief samenleven – Lezing Bart Brandsma
Wij-zij-denken, en jij? Welke rol kies je in polarisatie?

Racisme en discriminatie zijn helaas nog steeds niet uitgebannen, ook niet in Nederland, ook
niet uit Fryslân. De laatste jaren zijn de tegenstellingen tussen gekleurd en wit scherper
zichtbaar geworden en is de discussie verhard. Velen zijn zich sterker bewust geworden van
individueel en institutioneel racisme en over hoe mensen worden uitgesloten. De inzichten
over de relatie van wat zich nu op dit terrein voordoet (denk aan de Zwarte Pieten-discussie
en Black Lives Matter-acties) met bestaande gewoonten en met het slavernijverleden
groeien en zijn steeds breder bespreekbaar. Dat is goed. En het zal voorlopig nodig zijn
hierover met elkaar in gesprek te gaan. Overigens is racisme niet het enige terrein waarop
het wij-zij denken speelt en mensen en groepen tegenover elkaar komen te staan.

Bart Brandsma is initiatiefnemer van de organisatie Inside Polarisation en zal ons helpen na te
denken over wat wij – vanuit diverse levensbeschouwingen en religies – zelf en vooral samen
kunnen doen om inclusief samenleven mogelijk te maken. Waar zitten de mogelijkheden van
kerken en andere religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen om een antwoord
te geven op polarisatie en populisme? En waarschijnlijk ontdekken we ook wat we vooral niet
moeten doen om dichter bij elkaar te komen. Zie: www.insidepolarisation.nl

Tevens wordt op deze avond afscheid genomen van Sandra Roza.
Sandra Roza was sinds de eerste voorbereidingen in 1992 actief lid van het Platform
Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân. Vanaf 2001 was zij vice-voorzitter en van 2006 tot 2020
voorzitter van het bestuur van Kleurrijk Fryslân.

De bijeenkomst wordt geleid door Liesbet Geijlvoet. Zij heeft Sandra Roza begin 2020
opgevolgd als voorzitter van Kleurrijk Fryslân.

Kleurrijk Fryslân zet zich al 27 jaar in voor een vreedzame multiculturele samenleving,
waarin (mensen uit) diverse levensbeschouwelijke gemeenschappen en organisaties elkaar
ontmoeten, met elkaar in dialoog gaan en (blijven) samenwerken aan de opbouw van een
kleurrijke iepen mienskip. Een permanent proces dat Kleurrijk Fryslân van onderaf met diverse
gemeenschappen heeft opgebouwd en voortdurend verder ontwikkelt.

Vredesweeklezing 2021 – Bart Brandsma: Wij-zij-denken, en jij?
14 september 2021, 19:30 – 22: 00 uur
De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden – Camminghaburen
Aanvang: 19:30 uur. (zaal open 19:00 uur)
Opgave (verplicht) via info@kleurrijkfryslan.nl of 058-2998905 (inspreken)
Informatie: www.kleurrijkfryslan.nl