Kleurrijk Fryslân is op zoek naar een secretaris.

Het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin mensen ongeacht afkomst, kleur, religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond, een plek hebben en in vrede kunnen leven.

Kleurrijk Fryslân doet dit door middel van allerlei activiteiten zoals: Kleurrijk Vieren, workshops op scholen, thema-avonden, wandelingen langs gebedshuizen e.d.

Belangrijke waarden in het werk van Kleurrijk Fryslân zijn: ontmoeting en dialoog, solidariteit en verantwoordelijkheid, respect en openheid.

Van de secretaris wordt verwacht dat hij/zij:

  • lid is van het bestuur van de Stichting
  • de bestuursvergadering (de algemene en die van het dagelijks bestuur) notuleert (+/- 10x per jaar)
  • hiervoor in overleg met de voorzitter de agenda opstelt
  • meedenkt over beleid en activiteiten
  • de post behartigt
  • een jaarverslag opstelt

Benodigde tijd: in het vergaderseizoen (september- mei) gemiddeld 8-12 uur per maand

Bent u geïnteresseerd en hebt u affiniteit met levensbeschouwelijke en maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen dan komen wij graag met in contact voor een oriënterend gesprek.

U kunt reageren op ons email-adres: info@kleurrijkfryslan.nl