Zondag 29 september 2019. Tijd: 13:00 – 17:00 uur
Doopsgezinde kerk: Wirdumerdijk 18 in Leeuwarden
In het verlengde van de Iepen Mienskip, Culturele Hoofdstad LF2018, willen wij het enthousiasme dat hierdoor is ontstaan uitwerken in dit symposium.
Op het symposium staat de volgende vraag centraal:
‘Wat is uw bijdrage aan ‘Verbinding’ tussen mensen?’
Programma: (voor het volledige programma zie www.kleurrijkfryslan.nl.)
13:00 u Welkom door Sandra Roza (Kleurrijk Fryslân) en Hessel Rolsma (AMORC)
Inleiding door Burgemeester Roel Sluiter van Harlingen: Wat zou de verbindende rol van diverse levensbeschouwelijke gemeenschappen voor de Friese samenleving kunnen zijn?
Aansluitend wordt over het thema gesproken door:
Henk Verhoog, vanuit de Antroposofie
Cem Kaya, namens de Turkse (ISN ULU) moskee van Leeuwarden
Fons van der Meulen, namens de Rozekruisers Orde AMORC
Asha Autaur, vanuit het Hindoeïsme
Attie van Houten, vanuit het Soefisme
Jan Bosman, namens Solidair Friesland
George Gelauff, namens het Apostolisch genootschap.
15:30 Workshops, presentaties en ruimte voor ontmoeting (zie www.kleurrijkfryslan.nl).
16:30 Uitleiding door Pieter Dronkers, theoloog en als vredeswerker werkzaam bij PAX en onder meer betrokken bij de dialoog in Palestijnse gebieden.
I.v.m. het beperkt aantal plaatsen dringend verzoek u aan te melden via info@kleurrijkfryslan.nl
Meer informatie over het programma bij:
Henk Span, Kleurrijk Fryslân, 06 15868036, hspan@xs4all.nl
Hessel Rolsma, AMORC Rozekruisers, 06 519 890 41, amorc.academie.friesland@gmail.com – www.amorc.nl

UITNODIGING_symposium_VERBINDING