Op 18 januari jl. hadden we de startbijeenkomst van het project ‘Kleurrijk Fryslân Café’ bij de NHL-Stenden.

Mede dankzij de studenten Savanna Ronner, Annika Kuipers, Silke Wijngaarden en Paola Bakker van Live- communicatie van de NHL-Stenden was het een zeer geslaagde event. In deze bijeenkomst hebben de deelnemers op diverse wijze kennis gemaakt met elkaar en elkaars beweegreden leren kennen. De bijgevoegde foto’s maakt het één en ander duidelijk.

Kleurrijk Fryslân wil met dit project op een ongedwongen en laagdrempelige manier, in hun vertrouwde omgeving, jongeren uit diverse culturen met elkaar laten nadenken, hoe zij met elkaar  hun rol en bijdrage aan de participatiesamenleving zouden willen oppakken.

Er wordt nu hard gewerkt aan minimaal 4 vervolgbijeenkomsten dit jaar, dus houd onze site in de gaten!

Fotos:

https://www.flickr.com/gp/21696970@N04/pTg613