Op zaterdag 23 september vond het Welkom Hier Festival Fryslân plaats in Doarpshûs ‘t Heechhout te Berltsum. Justice and Peace organiseerde dit festival samen met onder andere Solidair Friesland, De Skûle Welzijn, Kleurrijk Friesland, Vluchtelingenwerk en St. Present. Een mooi moment om in het kader van burendag te laten zien hoeveel solidariteit er is in Fryslân, ook met nieuwe buren.

Tijdens de dag was er muziek van Nahom Andebran en Mohamad Ahmad, luit en keyboard, de band van Bob met Muhannad uit Syrië, Malega Magendane Kinenwa uit Kongo en Paroerj Sadrakian uit Armenië. Ook gingen we samen Nederlandse liederen zingen (een activiteit dat Solidair Friesland al een aantal keren succesvol met Nederlanders en vluchtelingen heeft uitgevoerd). Er waren bijdragen van o.a. Hooman Nassimi, locoburgemeester Arend Dijkstra, Marjan van der Heide (St. Kokai), de Syrische Anas Almasri en de Koerdische Goran Al Khalaf. Daarnaast was er een wensboom waar iedereen gedachten, gedichten, tekeningen, enz. kon achterlaten en een initiatievenmarkt waar verschillende organisaties en initiatieven zich presenteerden. Een aantal bewoners van het AZC St. Annaparochie zorgde voor snacks en ook aan de kinderen was gedacht met o.a. een goochelaar en een springkussen. Het was al met al een geslaagd festival.

Zie ook:  https://welkomhier.nl/edities/welkom-hier-fryslan/ of https://www.facebook.com/manifestatiewelkomhier/?fref=ts

Krantenartikel Welkom Hier Festival 25-09-2017

2017 08 A5 flyer Welkom Hier Friesland NL

2017 08 A5 flyer Welkom Hier Friesland ARAB

2017 09 A5 flyer Welkom Hier Friesland TIG (002)