Op woensdagavond 28 oktober wordt de volgende aflevering van ‘de preek van de leek’ gehouden in de Protestantse Sionskerk in Oudeschoot.
Na het succes van de vorige twee keer, waarin burgemeester Van der Zwan en voetbaltrainer Foppe de Haan het woord voerden, is het nu de beurt aan Sandra Roza, voorzitter van Kleurrijk Fryslân.

Zij zal spreken over ‘Verbinding voor vrede’ en zal zeker ook ingaan op de actuele situatie rond de grote toestroom van vluchtelingen en wat dat allemaal losmaakt in onze samenleving.

Door de dialoog te bevorderen hoopt Kleurrijk Fryslân tot meer wederzijds begrip te komen en tot een grotere onderlinge solidariteit. Een multiculturele samenleving, waarin voor een ieder plek is en die aan iedereen gelijke kansen biedt, ongeacht ras, huidskleur, religie, sekse, culturele- of levensbeschouwelijke afkomst.
Het programma begint om 19.45 uur met meeslepende muziek van het bekende zigeunerorkest Frysk Csárdás. Ook tussendoor zullen zij voor de muzikale omlijsting zorgen. In het tweede gedeelte van de avond zal Sandra Roza ingaan op vragen en zo mogelijk in gesprek gaan met de zaal.
De toegang is opnieuw gratis. Wel zal er een collecte worden gehouden voor Kleurrijk Fryslân.