Dit jaar vragen we onder het motto ‘Wapen je met vrede’, aandacht voor ‘ontwapening’.
Voorgangers en vrijwilligers uit verschillende religies en levensbeschouwingen hebben voor u met veel zorg een programma voorbereid, waarin ieder vanuit eigen religie of levensbeschouwing het thema ‘Eenheid in Verscheidenheid’ beschouwt.

Het doel van deze kleurrijke bijeenkomst is om van elkaar te leren, ervaringen en gedachten uit te wisselen en te kijken hoe het empathisch vermogen bij elkaar weer aangewakkerd kan worden. Kleurrijk Fryslân wil hiermee een waardevol signaal uit laten gaan in een tijd, waarin er soms weinig voor nodig lijkt om mensen en groeperingen tegen elkaar op te zetten.
De muzikale intermezzo tijdens deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Gelegenheidskoor Reduzum onder leiding van Jan Hofsteenge.

Datum:
Tijd: 00:00
Locatie:
Adres: – ,

 Vrij entree

Deelname vanuit:
Christendom: Rommy Soepboer, Vincentiuskerk Reduzum
Islam: Imam Abdesslam met tolk, Marokkaans Religieus Centrum
Jodendom: Anne Groeneveld, Liberaal Joodse Gemeente Heerenveen
Bahá’í: Marianne Kemmere, Bahá’í – gemeenschap Reduzum
Hindoeïsme: Pandita Bea Ramai, Arya Samaadj Leeuwarden
Boeddhisme: Nettie Groeneveld, Dharmahuis Leeuwarden
Soefisme: Leo Fober, Universeel Soefisme

Met:
*Verschillende Heilige Boeken en Heilige Geschriften
*Kleurrijke waaier van traditie en cultuur
*Gelegenheidskoor Reduzum

Na afloop is er gelegenheid tot napraten met voorgangers en/of vrijwilligers.

Als tegemoetkoming in de kosten vragen wij een vrijwillige bijdrage.
Een ieder is van harte uitgenodigd om deze avond samen met ons te komen vieren.

[wppa type=”slideonlyf” album=”21″][/wppa]