Kleurrijk Fryslân stond dit jaar weer met een stand op het Befrijdingsfestival. In de Waalse Kerk kon men terecht voor informatie over de acht aangesloten levensbeschouwingen van het platform.

Om 16.00 uur werd er vanuit deze stromingen een korte toelichting worden gegeven over het thema: “Vrijheid is leven zonder angst” en werd het “Kleurrijk Manifest voor Vrede” uitgereikt. De tekst daarvan luidt:

“Vanuit onze verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen delen wij de visie dat wij, zo verschillend als wij zijn, in vrede en met respect kunnen samenleven. Het is van belang om bij de ontwikkeling naar een multiculturele samenleving in te spelen op dat wat de identiteit en het gevoelsleven van mensen bepaalt. Een wezenlijke invalshoek is hierbij die van geloof en levensbeschouwing. Vanuit die invalshoek willen wij een bijdrage leveren aan de kleurrijke samenleving. Onze levensbeschouwing is de basis van waaruit wij in het leven en de samenleving staan en waaraan wij normen en waarden ontlenen”. De verschillende vertegenwoordigers gaven aan welke woorden zij bij angst denken: vooroordelen, agressie, oorlog, willekeur, etnische zuiveringen, monoloog, haat. En bij een leven zonder angst hoort: begrip, mededogen, vrede, rechtvaardigheid, veelkleurig samenleven, dialoog en liefde. Tamara Weessies zorgde op fluit voor een schitterende muzikale omlijsting.