Draagvlakonderzoek Kleurrijk Fryslân

Conform het plan van aanpak heeft het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân (verder ingekort als KF) in het kader van het project ‘Kleurrijke Iepen Mienskip’ een aantal activiteiten gerealiseerd. Een onderdeel van het projectplan was het draagvlakonderzoek onder diverse levensbeschouwelijke gemeenschappen en/of organisaties betrokken bij KF. Door middel van een activerend draagvlakonderzoek is verkend wat […]