Welkom Hier Festival 23 september 2017 – terugblik

Op zaterdag 23 september vond het Welkom Hier Festival Fryslân plaats in Doarpshûs ‘t Heechhout te Berltsum. Justice and Peace organiseerde dit festival samen met onder andere Solidair Friesland, De Skûle Welzijn, Kleurrijk Friesland, Vluchtelingenwerk en St. Present. Een mooi moment om in het kader van burendag te laten zien hoeveel solidariteit er is in […]

Warnsbetinking 23 september 2017

Ook Kleurrijk Fryslân was bij de ‘betinking’ in Warns. Zie het programmaboekje en de krantenartikelen voor meer informatie. Flyer Warnsbetinking 2017 Krantenartikel Betinking in Warns 25-09-2017 Programmaboekje Warnsbetinking 2017 Programmaboekje Warnsbetinking 2017Krantenartikel Betinking in Warns 25-09-2017Flyer Warnsbetinking 2017