Het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân wil een bijdrage leveren aan de multiculturele samenleving vanuit de invalshoek levensbeschouwing met respect voor de identiteit van de ander en op basis van volstrekte gelijkwaardigheid.


logo

Betekenis Logo

Opvallend aan het nieuwe logo is het kleurgebruik. Het nieuwe logo bezit alle kleuren van de regenboog. Al deze kleuren samen representeren waar Kleurrijk Fryslân voor staat: een grote diversiteit die samen een rijk geheel vormt. De kleuren staan ook voor vreugde en positiviteit, precies datgene wat Kleurrijk Fryslân beoogt uit te stralen. De vorm van de kleurenboog is kenmerkend voor de activiteiten van Kleurrijk Fryslân.

Het logo bezit links een ‘overkoepelende’ boog, en rechts een ‘opvangende’ boog. Het overkoepelende deel staat voor de overkoepeling die Kleurrijk Fryslân probeert te realiseren tussen levensbeschouwelijke stromingen. Het opvangende deel van het logo staat voor het opvangen van en aandacht geven aan de zwakkeren in onze Friese samenleving.

De kleurenregenboog in het logo loopt van een punt naar een brede baan. Hier is bewust voor gekozen. Kleurrijk Fryslân heeft als doel om van een kleine stroom van verschillende levensbeschouwelijke groeperingen een brede en sterke stroom te maken. De kleuren in de baan verwisselen. Dit geeft de diversiteit van de organisatie, de deelnemers en bezoekers weer.

Het gekozen lettertype straalt degelijkheid uit, hetgeen Kleurrijk Fryslân wil bieden. Zo is het lettertype ook als eenvoudig en duidelijk te bestempelen, als teken dat Kleurrijk Fryslân puur en open wil zijn. Door deze kenmerken is het logo helder en bondig, waardoor de kern van Kleurrijk Fryslân naar voren komt en het logo representatief is voor de organisatie.

Het dakje op de â van Fryslân is rood. Door het dakje op de a te accentueren wordt het woord Fryslân uitgelicht om het werkveld en de achtergrond van de organisatie aan te geven. Het accentueren van het ‘dakje’ op de letter a geeft ook aan dat Kleurrijk Fryslân een dak biedt aan alle levensbeschouwelijke organisaties en inwoners van Friesland.