We spraken in het afgelopen Lockdown jaar in het bestuur van  Kleurrijk Fryslân veel over invulling van de kleurrijke Iepen Mienskip. We bedachten wat een Iepen Mienskip (open gemeenschap) betekent. Volgens ons vooral dat deze ‘gemeenschap’ niet afgesloten is, maar vrij toegankelijk. Het kent dus geen afbakeningen door geografische, demografische, religieuze of andere grenzen. Wat kenmerkt dan deze Iepen Mienskip? Misschien wel dat ze  iedere keer weer opnieuw gestalte krijgt  waar mensen of groepen mensen met elkaar verbinding ervaren. Hierdoor zal de Iepen Mienskip elke keer nieuwe gestalten ontdekken waarin zij vorm en kleur krijgt. 

Deze Iepen Mienskip vraagt  om actief opgebouwd te worden,  door plaatsen te creëren waar deze verbindingen gelegd kunnen worden.  De Iepen Mienskip wordt kleurrijk als wij alle fascinerende facetten van verschil in religie, cultuur, taal etc. weten in te zetten in een gemeenschappelijk doel; namelijk om Fryslân sterker en mooier te maken. Kleurrijk Fryslân wil plekken van ontmoeting en gastvrijheid creëren waar verbindingen gelegd kunnen worden en de kleurrijkheid van de deelnemers kan worden gevierd.

Hiervoor wil Kleurrijk Fryslân tafels van gastvrijheid  opzetten, om  gestalte te geven aan de ze ‘ ‘Kleurrijke Iepen Mienskip’. Tafels waar de rijkdom van diversiteit gedeeld kan worden.

‘Misschien willen we wel een Ubuntu Huis!’ Zeiden we tegen elkaar. Op verschillende plekken in het land zijn er deze huizen waar mensen elkaar ontmoeten en werken aan solidariteit en verbondenheid, aan zingeving en duurzaamheid, ontmoeting en vooral gastvrijheid. Ubuntu is de Afrikaanse filosofie van de verbondenheid van mensen in een gemeenschap, en met de aarde, de kosmos. Daar zouden we een tafel van ontmoeting kunnen hebben!

We dachten, alweer een groep mensen die de ander in zijn of haar gemeenschap wil ontvangen op hun voorwaarden met hun eten en manieren. We willen juist kleurrijke tafels!

We willen dus op reis. Een Nomadisch Ubuntu huis. We willen putten uit de gastvrijheid van de verschillende religieuze, culturele en etnische gemeenschappen aanwezig in ons midden. We willen ons laten uitnodigen als gasten in de godshuizen, buurthuizen, of waar dan ook! En utieraard het liefst bij feestelijke tafels! Maar ook bij ernstige tafels, en karige tafels of zonder tafels!

We willen elk op onze beurt te gast zijn bij de ander. Dat is spannend, maar vast ook juist bijzonder.

Komende jaren willen we ons als Kleurrijk Fryslân richten op een bewegelijke gemeenschap, met een rondreizend ‘Nomadisch Ubuntu Huis’. Je zult er vast binnenkort meer over horen.

Voorzitter Liesbet Geijlvoet