Ook dit jaar organiseert het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân een bijeenkomst Kleurrijk Vieren op de Internationale Dag van de Vrede. Deze keer samen met de samenwerkende geloofsgemeenschappen Lemmer en het Zuyderzee Lyceum, met als thema ‘Vrede verbindt over grenzen’. We vragen hiermee aandacht voor Vrede in de Wereld.

De Bijeenkomst Kleurrijk Vieren ‘Vrede verbindt over grenzen’ is op zaterdag 21 september in het Zuyderzee Lyceum, Riensingel 2 in Lemmer.

Vanaf 20.00 uur bent u welkom. Het vieren en dialoog is van 20.30 – 22.30 uur en de toegang is gratis. Ook kunt voorafgaande aan deze bijeenkomst meedoen aan de aansluitende ‘Walk of Peace’ welke om 18.30 uur start bij het Zuyderzee Lyceum.

In de voorafgaande week worden er gastlessen op het Zuyderzee Lyceum verzorgd over het ‘Kleurrijk Vieren’ voor de klassen 1 t/m 3 en aansluiten is er op donderdag 19 september ook een ‘Walk of Peace’ voor de leerlingen van het Zuyderzee Lyceum.

Vrede is voor de meeste Nederlanders bijna een vanzelfsprekendheid. Hoe anders is dit elders in de wereld. Met de Vredesweek roept PAX op om hierbij stil te staan, waar wij als Kleurrijk Fryslân met onze reizende Vredes Ambassade graag bij aansluiten.

Juist nu in deze roerige tijd is het hard nodig, dat wij mensen uit verschillende levensbeschouwelijke stromingen in dialoog met elkaar blijven. We kunnen tussen elkaar talrijke verschillen benoemen, maar er zijn ook zo veel overeenkomsten. Op basis van deze overeenkomsten gaan we graag in dialoog met elkaar, om van elkaar te leren en elkaar te respecteren.

Voorgangers en vrijwilligers vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen delen graag op diverse wijze hun gedachten met u. Verder kunt u genieten van het koor Intermezzo, het koor Apostolisch Genootschap, het Gospelkoor Salvation en nog veel meer. Tenslotte is dhr. Fred Veenstra, Burgemeester gemeente Fryske Marren, uitgenodigd om het Manifest ‘Frede Fan Fryslân’ te tekenen.

Zie voor meer informatie ook op onze website www.kleurrijkfryslan.nl
Als tegemoetkoming in de kosten vragen wij een vrijwillige bijdrage.

//////////////////////////////////////////////////////// EINDE BERICHT/////////////////////////////////////////////////////////

Noot voor de redactie / meer informatie:
Voor vragen: Sandra Roza, voorzitter Kleurrijk Fryslân, tel: 0514-563877 of 06-53454139,
email: roza.sandra@gmail.com

 

Flyer:

Flyer Kleurrijk Vieren met als thema ‘Vrede verbindt over grenzen’ 21-09-2019